Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Na podstawie art. 83 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845z późn. zm.) oraz na podstawie § 106 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,,Bursztyn” w Wieruszowie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Warszawskiej 123 a w Wieruszowie (Hala Sportowa) w dniu 21 września 2020 r. o godz. 16 00. Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godziny 15.30.  Proponowany porządek obrad 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia – powitanie. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.  4. Wybór…

Czytaj dalejZawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Nie ma już więcej treści do wyświetlenia

Ooopsss, wystąpił błąd wczytywania - spróbuj odświeżyć stronę.