Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ,,Bursztyn” w Wieruszowie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanej dalej ,,RODO” jako Administrator Pani/Pana danych osobowych, spełniając obowiązek informacyjny zawiadamia, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Bursztyn”
  z siedzibą 98-400 Wieruszów, osiedle Fabryczna 5/8-9, adres email: [email protected].
 2. Dane członków Spółdzielni jak i osób niebędących członkami Spółdzielni
  a zamieszkujący w jej zasobach, przetwarzane są przez Spółdzielnię Mieszkaniową LW ,,Bursztyn” w celach realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych
  w Statucie oraz regulaminach Spółdzielni, a także powszechnie obowiązujących przepisach prawa a związanych z prowadzeniem działalności zarządzania
  i administrowania nieruchomościami.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie identyfikacji są pozyskiwane z dokumentów Spółdzielni (deklaracji, oświadczeń, umów itp.).
 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Administrator informuje, że w niektórych sytuacjach Państwa dane osobowe będą przekazywane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze obowiązki. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmiotów świadczących na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów o powierzenie danych.
 7. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających ze statutowej i ustawowej działalności Spółdzielni.
 8. Dane udostępniane przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Dane osobowe zebrane przez Spółdzielnię nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku
  z realizacją celów i prowadzonym przez niego przedmiotem działalności.

Informujemy, że pracownicy Spółdzielni w trakcie rozmowy telefonicznej mogą weryfikować Państwa tożsamość po indywidualnym numerze członkowskim.  

Jednocześnie prosimy o przekazanie niniejszej Klauzuli Informacyjnej innym osobom, których dane przekazali Państwo do Administratora (np. w celach korespondencyjnych).

Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszej Klauzuli Informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych. Zaktualizowane wersje Klauzuli Informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.

Oświadczenie do pobrania

Polityka cookies

Opisana polityka plików cookies odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do SML-W Bursztyn w Wieruszowie.

Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających (źródło: www.wikipedia.pl). Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

 • dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,
 • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,
 • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Tutaj dowiesz się, w jaki sposób wyłączyć mechanizm ciasteczek w przeglądarce internetowej.

Na naszej stronie używamy usługi reCAPTCHA, która podlega Polityce prywatności i Warunkom korzystania z usług Google.