Spółdzielnia
Sekretariat: tel./faks 62 307 11 40
Dział GZM: 62 307 11 40 w. 24; 724 716 525
Księgowość: 62 307 11 40 w. 26
Kasa: 62 307 11 40 w. 23

Awarie i usterki
w godzinach urzędowania: 62 307 11 40 w. 24
po godzinach urzędowania i w dni wolne od pracy:
Konserwator hydraulik: 784 429 334
Konserwator elektryk: 668 128 923

Telefony alarmowe i użytkowe
Telefon alarmowy: 112
Pogotowie Ratunkowe: 999
Straż Pożarna: 998
Policja: 997 lub 47 84 56 211
Dzielnicowy rejonu osiedla Fabryczna: 516 433 096
Dzielnicowy rejonu ulica Kordeckiego 4: 516 433 094
Pogotowie Energetyczne: 62 784 10 91
Pogotowie Wodociągowe: 62 784 16 89
Telewizja Kablowa UPC: 801 94 95 96 z telefonu stacjonarnego
324 94 95 96 z telefonu komórkowego