W związku z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w trosce o Państwa i nasze zdrowie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,,Bursztyn” w Wieruszowie podjął decyzję o przełożeniu terminu odbycia Walnego Zgromadzenia planowanego na czerwiec na późniejszy termin.

Po unormowaniu sytuacji Zarząd niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie, o czym członkowie Spółdzielni zostaną powiadomieni odrębnym pismem.