Aktualności

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Na podstawie art. 83 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845z późn. zm.) oraz na podstawie § 106 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej...

Czytaj dalej

Najnowsze ogłoszenia przetargów

Regulaminy

Statut SMLW Bursztyn

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Bursztyn" w Wieruszowie. Statut został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia dnia 03 sierpnia 2018 r.

Czytaj Statut SML-W Bursztyn w Wieruszowie