Aktualności

Najnowsze ogłoszenia przetargów

Regulaminy

Statut SMLW Bursztyn

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Bursztyn" w Wieruszowie. Statut został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia dnia 03 sierpnia 2018 r.

Czytaj Statut SML-W Bursztyn w Wieruszowie