• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie ogłasza przetarg ograniczony pisemny, ofertowy na wykonanie dokumentacji „AUDYT ENERGETYCZNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY Z DNIA 21 LISTOPADA 2008 r.” dla bloków mieszkalnych od nr 2 do nr 13 będących w zasobach Spółdzielni.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • dane wykonawcy oferty,
  • wartość całej oferty (brutto),
  • referencje,
  • termin ważności oferty,

Oferty na piśmie prosimy składać na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Bursztyn”
w Wieruszowie ul. Fabryczna 5/8-9, 98-400 Wieruszów lub na adres
e-mail [email protected]

Termin składania ofert do 14.11.2014 r. Termin realizacji zadania określa się do 28.02.2015 r. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi na posiedzeniu zamkniętym przez Komisję Przetargową w dniu 21.11.2014 r. w biurze Spółdzielni, ul. Fabryczna 5/8-9 w Wieruszowie.

Zleceniodawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyny. O wyborze oferty zainteresowani zostaną powiadomieni po zakończeniu prac przez Komisję przetargową. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr 62 307 11 40.