• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie ogłasza przetarg ograniczony pisemny, ofertowy na zakup 6 sztuk wymienników ciepła typu JAD 6/50 producenta firmy SECESPOL o parametrach 1,6MPa, temp. 1650C i pow.wym.ciepła 5,7m2 oraz 2 szt. zaworów termostatycznych z głowicami firmy Danfoss AVT 065-0598 + VGF PN25 065 B0785.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • dane oferenta,
  • wartość oferty (netto oraz brutto),
  • termin ważności oferty.

Oferty na piśmie prosimy składać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „:Bursztyn” w Wieruszowie ul. Fabryczna 5/8-9, 98-400 Wieruszów lub na adres e-mail [email protected]

Termin składania ofert do 20 sierpnia 2014 r. Termin realizacji zadania określa się do 5 września 2014 r. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 21.08.2014 r. w biurze Spółdzielni, ul. Fabryczna 5/8-9.

Zleceniodawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę lub unieważnienie przetargu. O wyborze oferty zainteresowani zostaną powiadomieni po posiedzeniu Komisji przetargowej. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr 62 307 11 40 lub 600 202 239.