• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie ogłasza przetarg ograniczony pisemny, ofertowy na wykonanie parkingu z kostki brukowej gr. 8 cm dla samochodów osobowych przy bloku nr 3 oraz naprawa z kostki brukowej gr. 8 cm wejścia do bloku nr 13.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • dane oferenta,
  • uproszczony kosztorys ofertowy,
  • wartość oferty (netto oraz brutto),
  • termin ważności oferty,
  • określenie terminu gwarancji.

Oferty na piśmie prosimy składać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „:Bursztyn” w Wieruszowie ul. Fabryczna 5/8-9, 98-400 Wieruszów lub na adres e-mail [email protected]

Termin składania ofert do 20 sierpnia 2014 r. Termin realizacji zadania określa się do 15 października 2014 r. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 21.08.2014 r. w biurze Spółdzielni, ul. Fabryczna 5/8-9. Zleceniodawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę lub unieważnienie przetargu.

O wyborze oferty zainteresowani zostaną powiadomieni po posiedzeniu Komisji przetargowej. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr 62 307 11 40 lub 600 202 239.